Ventilasjon motorrom båt

Båtforumet: Hei, Saken er relatert til ventilasjon av mottorrom og hvordan denne bør fungere for å være . Motoren trenger mye luftGjennomtrekk og nok luft i motorrommet er livsviktig. På andre båttyper, ofte litt eldre farkoster, ser man to små ventilasjonbeslag hvor .

Nettbåt – Båtutstyr AS : Motorroms ventilasjon. Robust og kompakt vifte til ventilasjon av motorrom på båter. Egner seg ypperlig som dreggluke og luke til forskjellige oppbevaringsrom. Luken har tetningslist av gummi og hengslepinne . Ventilasjon er en nødvendighet ombor og hos oss finner du et utvalg av ventiler, ventilasjonsrister og.

Ventilator til motorrom, baderom eller lignende med lavt strømforbruk. Innovativ og uunnværlig ventilator til din båtpresenning.

De fleste branner i fritidsbåter oppstår i forbindelse med. Det er viktig å sørge for ventilasjon i motorrom, og at motorrommet luftes for eventuell gass . Det skal svært lite til før gassen antennes og båten eksploderes. Derfor må det være god ventilasjon i motorrommet.