Ventilasjonsanlegg bolig

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir ren og frisk luft. I moderne boliger med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. Hvilke oppgaver har et godt ventilasjonsanlegg?

Med naturlig ventilasjon blir luft trukket ut av og inn i boligen gjennom avtrekksventiler i vegger, vinduer og . Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg overfører varmen fra . Prosjektering – betingelser for god luftkvalitet i boliger. I dag er det påbudt og installere ventilasjons anlegg ved oppføring av ny bolig, men få er klar over at det er fullt mulig ,og anbefalt . You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. SINTEF Byggforsk anbefaler balansert ventilasjon med varmegjenvinning i nye boliger. Det vil si at vifter sørger for både tilførsel og avtrekk av . Ettersom prosjektet skrider fremover så kommer det inn nye og flere spørsmål som må besvares. Valg av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. Vi har et hus på 270kvm med en utleie del og har fått et pristilbud installasjon av balansert ventilasjon.

Tilbudet vi har fått høres litt for høyt i . Denne anvisningen beskriver prinsipper for boligventilasjon og gir eksempler på hvordan man kan beregne ventilasjonsbehovet i ulike boliger. Ventilasjon av boliger er tema i fire reviderte anvisninger. I tillegg er en anvisning om krav til luftmengder i ventilasjonsanlegg ajourført etter TEK10.

Bærum Blikk og Ventiilasjon har lang erfaring med boligventilasjon og vi leverer og monterer både balanserte ventilasjonsanlegg og mekaniske avtrekksanlegg . Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Boligventilasjon og balansert ventilasjon for bolig. Samt ventilasjonstjenester som å kartlegge inneklima, avtrekksventilasjon og kanalrens.

Kan et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning installeres i alle slags boliger?