Verb list norsk

Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt. A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø, Home. Gruppe, Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum, Imperativ, English. Engelsk adlyde adlyder adlød har adlydt obey anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend.

See a more complete list of verbs in Norwegian Verbs and . BufretListen inneholder de fleste verb som er brukt i lærebøker i norsk for utlendinger. Du finner liste over uregelrette svake verb på side 5 over sterke verb på side . Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Sterke – uregelmessige – verb har ikke endelse i preteritum. Norwegian (bokmål) verb liste conjugated in all tenses.

TOPICS:grammarHow to conjugatehow to conjugate Norwegian verbsirregular verbsNorwegian conjugationNorwegian infinitiveNorwegian . Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Dette er en liste over sterke verb i bokmål. En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en . Ettersom forskjellige språk har litt forskjellige morfo-syntaktiske kategorier, vil definisjonen av verb variere fra språk til språk. This information is collected from a list of tutorials provided on my blog.

A Norwegian verb in the presens could indicate something that:. S-verb på bokmål er verb som i infinitiv og bøyde former ender på -s: bes. Liste over en del s-verb; S-verb i passiv; S-verb som ikke har passiv betydning . Norwegian verbs, verb på norsk (bokmål). Verbs list of norwegian common verbs with their english meaning and forms Learn with flashcards, games, and more — for free.

Den viser at svake verb i norsk kan ha ulike bøyningsendinger i preteritum.