Videregående for voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, og som ikke har fullført videregående opplæring før, kan ha rett til videregående opplæring. Voksne som ikke har benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller år, jf.

Videregående opplæring for voksne – studieforberedende. I Norge må man ha studiekompetanse for å søke om opptak på høyskoler og universitet. Voksne som ikke har vitnemål fra grunnskolen og trenger opplæring for å få det, har rett på grunnskoleopplæring.

Er du over år, kan du ha rett til gratis videregående utdanning.

Du får også gratis veiledning om utdanning og vurdering av realkompetansen . Kvalifiseringsbasen er et godt alternativ til videregående for voksne. Vi har et stort ønske om at elevene hos oss skal oppnå . Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot kandidater som er år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring.