Videregående skole for voksne

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring.

Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge. Men oppholder du deg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknad om . Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, og som ikke har fullført videregående opplæring før, kan ha rett til videregående opplæring. VIGO – nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole eller. Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne. Utdanningen kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Videregående opplæring for voksne i Nordland.

Klikk for stort bilde Med fullført videregående opplæring og fagbrev vil du både stå sterkere i . Hvis du ønsker å benytte deg av retten til videregående opplæring for voksne, må du søke Rogaland fylkeskommune. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for grunnskole og videregående skole for voksne. De jobber med vurdering av realkompetanse og tolker regelverket i . Man får studiekompetanse ved å ta studieforberedende opplæring i videregående skole. Voksne som mangler studiekompetanse kan søke om videregående .

Videregående opplæring for voksne – yrkesfag. For de fleste jobber i Norge kreves det at du har mer utdanning enn bare grunnskole. Trenger du mer informasjon om videregående opplæring for voksne, kontakt voksenopplæringskontoret i Østfold fylkeskommune, en videregående skole eller et . Romsdal videregående skole har et ressurssenter som arrangerer kurs og opplæring for voksne innen ulike fagområder. Voksne som ikke har vitnemål fra grunnskolen og trenger opplæring for å få det, har rett på grunnskoleopplæring.

Utgangspunktet er klart, voksne som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende, har etter søknad rett til videregående opplæring. Opplæring organisert for voksne (voksenopplæring) retter seg mot kandidater som er år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring. Videregående skole for voksne minoritetsspråklige. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring.

Voksenopplæringen i Oslo har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre. Grunnskoleopplæring; Videregående opplæring; Realkompetansevurdering .