Vindkraft

Vindkraft er den kinetiske energien til vinden, eller måten å omdanne denne energien til elektrisitet på, ved hjelp av vindturbiner. Vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for storskala kraftproduksjon vi har tilgjengelig i dag. Statkraft har produsert vindkraft i mer enn et.

Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom NORWEA og Energi Norge. Dalane Energi med venner har besluttet å bygge ut Svåheia vindkraftverk. Vindkraftverk, vindkraftverk, vindkraftstasjon, ofte upresist kalt vindmølle; innretning som kan omforme vindenergi til elektrisk energi. Energisenteret i Hunderfossen har laget en fin introduksjonsfilm om vindkraft – se den og andre energifilmer her! Produsert vindkraft øker med vindhastigheten i tredje potens. Vindkraftnytt er den største norske nyhetssiden om vindkraft, offshore vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft – teknologi – marked – rammevilkår.

I 20ble det produsert TWh fra vindkraft i Norge.

Samlet installert effekt var på 8MW fordelt på 3vindturbiner. Lave strømpriser gjør vindkraft lite lønnsomt for øyeblikket. ESA godkjenner raskere avskrivningsregler for vindkraft. Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Bruker steinlager som batteri til vindkraft. Ny fornybar kraft er et av de mest spennende vekstområdene innen kraftmarkedet. Statoil satser aktivt på å posisjonere seg i marked hvor selskapet har et .

Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. I Norge ser vi oss blinde på kostnader, mener forsker. Etter opprettelsen av Energifondet i 20tok Enova over ansvaret for investeringsstøtten til vindkraft og annen ny fornybar energi.

Google og investeringsfondet Blackrock satser på norsk vindkraft. Du kan også laste rådata eller koble opp mot .