Virkelighetsoppfatning livssynshumanisme

Under går vi inn på kristen humanisme og livssynshumanisme. Humanisme har som et livssyn en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en etikk. Jeg skal ta for meg virkelighetsoppfatning, menneskesyn, etikk og seremonier.

Riktig ordlyd her blir å skrive livssynshumanister i staden for . Viktigst: En ikke-religiøs livssynshumanisme vokste fram, i Norge representert ved. Vedtektene til Human-Etisk Forbund framhever at virkelighetsoppfatningen. Humanisme er livssynet Human-Etisk Forbund står for. Rasjonalismen uttrykker en søkende og vitenskapelig virkelighetsoppfatning som avviser metafysiske og.

I dag brukes også begrepet livssynshumanisme. Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som .

Livssynshumanisme betegner et ikke-‐religiøst livssyn. Humanisme er å sette mennesket i sentrum. Virkelighetsoppfatning – Humanisme som holdning.

Det finnes ikke en konkret virkelighetsoppfatning som alle humanister deler, men det finnes en holdning til . Avstanden mellom humanisme og kristendom økte på 1700-tallet.