Virkningsgrad elmotor

En elektrisk motor eller elektromotor er en maskin som omformer elektrisk energi til. Virkningsgraden for mellomstore motorer kan være over , men ofte . Elbilen er langt mindre effektiv enn mange tror – Tu. Det samme kan sies om en moderne elmotor i en elbil.

Den er gjerne mer enn prosent effektivt. Virkningsgraden i en elmotor regnes ofte å ligge så høyt som prosent. Dette står i sterk kontrast til virkningsgraden i forbrenningsmotorer, . Motorens virkningsgrad skyldes friktionstab, strømtab, jerntab og ventilationstab. Her beholder elmotoren stort set sin virkningsgrad i begge . Forholdet mellom Virkningsgra tilført effekt og avgitt effekt. Tilførte effekt når du kjenner spenning, strøm og virkningsgrad. Virkningsgraden er et forholdstall mellom avgitt effekt og tilført effekt til en motor.

Driftskostnadene for en elektrisk motor kan bli så mye som 1ganger høyere enn. De mest moderne elmotorer har virkningsgrad på om lag prosent. Virkningsgraden er for en motor er forholdet mellem den optagne effekt og den afgivne effekt.

Den optagne effekt baserer sig på en udregning . En elektromotor er stemplet med en avgitt effekt på 1200W. Fra strømnette trekker motoren en effekt på 1500W. Hvor høy er virkningsgraden når man regner kwh som tilføres batteriet i forhold til effekt som kan teas ut til fremdriften, eller sagt på en annen . I en elmotor kan ofte over av tilført energi brukes til nyttig arbei til sammenligning bare i en bensinmotor! Virkningsgraden er et forholdstall mellom tilført effekt og avgitt effekt til f. PCu er tapet som oppstår pga resistivitet i vindingene til en elektrisk motor,.

Produsentene forutsetter 1 last fra elektrisk motor og man benytter. Mange blander sammen effektfaktor og virkningsgra men det er altså ikke det samme . En elektrisk motor har en overlegen virkningsgrad i forhold til forbrenningsmotoren. Det vil si at elmotoren utnytter mer av energien på å generere fremdrift. Virkningsgraden er forholdet mellom energien som ytes og mottatt energi.

Denne varierer etter maskinens størrelse, for større maskiner mellom . Elbilen består af elmotor, batteri, motorstyring og oplader. Effekt til el-motor og Moment på aksling e. Det skal utarbeides en foretningsplan for et nytt selskap som skal .