Virksomhetssertifikat buypass

Buypass Virksomhetssertifikat sikrer elektronisk kommunikasjon til og fra en virksomhet, og er en viktig nøkkel for sikker utveksling av elektronisk . Hvordan bestiller jeg Virksomhetssertifikat? Hvordan installerer jeg Virksomhetssertifikat? Hvordan fornyer jeg Virksomhetssertifikat?

Buypass ID på smartkort gir deg en enkel måte å logge deg inn på dine sider hos. Buypass SSL Multi Business Plus (Inntil sub-domener). Et eksempel på bruk er løsninger i helsesektoren hvor ulike meldinger signeres og krypteres med Buypass Virksomhetssertifikat.

Bestilling av Buypass smartkort og virksomhetssertifikat. For å sikre trygg meldingsutveksling, støtter produktene våre PKI (Public Key Infrastructure). PKI i offentlig sektor leveres fra to leverandører (Buypass , Commfides ) Her er en .

Dette gjelder både for test og produksjon. Signering skal utføres med virksomhetssertifikater fra Buypass eller Commfides. Endringer i Buypass sitt system for virksomhetssertifikat kan gi noen fastleger stans i sending av elektronisk kommunikasjon. I feltet for virksomhetssertifikat i Adresseregisteret skal man legge inn en. For å hente informasjon om et virksomhetssertifikat utstedt av Buypass til.

Norsk Helsenett o Bestilles direkte på nhn. INFORMASJON – BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER. Infodoc AS, heretter kalt Partner, benytter dette skjema i forbindelse med innhenting av.

Regnskapsfører- og revisorenhet med virksomhetssertifikat kan for eksempel jobbe på vegne av. Den originale versjonen av Buypass Class CA går ut 9. Et virksomhetssertifikat er en elektronisk ID som sikrer kommunikasjon til og fra en. Antallet Buypass IDer i markedet øker fortsatt med flere tusen hver.

Buypass’ virksomhetssertifikater benyttes for å sikre flere hundre tusen. Det er også et krav fra Helsedirektoratet at man benytter virksomhetssertifikat ved. Innhold: Delegering av signaturrett ved avtale om kjøp av virksomhetssertifikater fra Buypass.