Volt ampere reaktiv

Volt-ampère reaktiv, var (skrevet i minuskler) er enheten som brukes for reaktiv effekt. Dimensjonen tilsvarer watt, men det er ofte ønskelig å skille den fra den . Voltampere, VA, er måleenheten for skinneffekt eller kapasitet i vekselstrømkretser.

Volt-ampère reaktiv, var (skriven i minusklar) er eininga som vert nytta for reaktiv effekt. Dimensjonen svarar til watt, men det er ofte ynskjeleg å skilje han frå . En volt ampere er enheten for tilsynelatende effekt. Den tilsynelatende effekt er det som faktisk brukes av en delvis reaktiv last.

Reaktiv effekt er vanligvis nødvendig i kondensatorer og induktorer av kretser for å lage elektriske og magnetiske felt. Målt i volt-ampere-reaktiv, er det ofte viktig . Derfor er kapasiteten på generatorer egentlig voltampere (VA), ikke watt.

Voltampere, symbol VA, i vekselstrømteknikk avledet SI-enhet for. Den tilsynelatende effekten multiplisert med sinφ kalles reaktiv effekt og . Reaktiv effekt utgjør ingen belastning og kan ikke omsettes til arbeid. W(Watt) er aktiv effekt, effekten man kan nyttiggjøre seg av.

Eksempelvis effekten man tar ut på en motoraksel(drivkrefter) + avgitt . VAR, Volt-Ampère reaktiv, VAR står for Volt-Ampère reaktiv. Tilsynelatende effekt, eller volt-amp, er ikke kretsløpets sanne effekt, fordi.

VAR er målingen av ekstra, reaktiv effekt som oppstår når spenningen og strømmen . Das Var (Einheitenzeichen: var) ist in Deutschland eine gesetzliche Einheit für die Blindleistung in der elektrischen Energietechnik; bei sinusförmiger . SI Unit Volt Ampere (VA) printed wrongly with space. The symbol Voltampere VA should be printed without space . RVA, Volt-Ampère reaktiv, RVA står for Volt-Ampère reaktiv. VARIETY, Volt-Ampère reaktiv, VARIETY står for Volt-Ampère reaktiv.

Nettariff næring, aktiv og reaktiv effektavregning. Deutsch Englisch Übersetzung für Volt-Ampere reaktiv: Treffer. Volt-Ampere reaktiv auf Englisch übersetzen – Volt-Ampere reaktiv Deutsch Englisch . Vi får som kjent bare lov å bruke ampere, men jeg vet ikke helt hvor mye dette er.

Spenning er det vi måler i volt (V) og strøm er det vi måler i ampere (A). G Blindkomponente tf): reaktive Komponente (f) R реактивная составляющая. R реактивная мощность reactive-power meter(=reactive volt-ampere meter) . Blindleistung: Q = U, I = UI sin pz = S sin pz = XI“ Zur Unterscheidung hat man die Einheit der Blindleistung modifiziert, sie wird in var, d.