Vox digitale prøver

Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli utformet. Eksempeloppgavene er både på bokmål og på nynorsk. Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig . I PAD kan du melde opp deltakere til prøve, sette opp prøvepartier og skrive ut . Den digitale norskprøven er den første i sitt slag i Europa, og prøven har . Kurs i digitale verktøy for frivillige norsktrenere. Digitale ferdigheter; Verktøy; Tester og kartlegging; Læremidler; Metoder og.

Ressurser for å gi voksne opplæring i digitale ferdigheter. To kvinner i forgrunnen av en gruppe mennesker. I 20ble det gjennomført nesten 0muntlige og skriftlige norskprøver. Fra 20til 20økte antallet skriftlige norskprøver med prosent. Sommeren 20ble det innført nye digitale prøver i norsk.

Sommeren 20ble det innført nye digitale prøver i norsk og det ble for første gang gjennomført prøver i 50-timers samfunnskunnskap for . VOX er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. Vox er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. Samfunnskunnskapsprøva er ei digital flervalgsprøve som kandidatene skal . Den skriftlige delen er en digital prøve.

På VOX sine nettsider kan du finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver . Vox skal sørge for relevant informasjon om prøve i norsk og prøve i. Prøver i samfunnskunnskap avlegges som hovedregel digitalt i kommunen.