Yrkessjåførbevis unntak

I Norge er det også egne nasjonale unntak som gjelder for kjøring i Norge. Bokstavhenvisningen er til EUs regelverk og vi har bare tatt med de som gjelder for .

Denne artikkelen med tolkning finner du som vedlegg nederst på denne siden. I tillegg er det enkelte nasjonale unntak for enkelte kjøretøy. Den som etter § er unntatt fra kravet om grunnutdanning, må for å. Kjøring utført av forsvaret, sivilforsvaret, politi, brannvesen eller ambulansetjeneste er også unntatt fra krav om yrkessjåførbevis.

Kommer man i kontroll og ikke har skaffet seg yrkessjåførbeviset, er det full stopp, bokstavelig talt. Får unntak fra forskrift: I ett år har montører i kraftbransjen blitt pålagt å ta. Noen som vet om det finnes noen unntak eller lover og regler på Cnår. Yrkessjåførbeviset må ikke forveksles med sjåførkortene som gjelder for digital. I dette brevet vil vi drøfte primært unntak for en hel bransje, i dette tilfellet. Vegdirektoratet med spørsmål om kravet om yrkessjåførbevis gjeld for tilsette.

Det gis også enkelte andre unntak, blant annet for førere av kjøretøy. Unntatt fra dette er personer som har ervervet førerrett i klassene D D1E, D eller DE før 10.