Yrkessjåførdirektivet lovdata

Forskriften gjelder for fører som vil erverve eller fornye retten til mot vederlag å utføre person- eller godstransport med kjøretøy i . EU: Yrkessjåførdirektivet – EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.

Lovdata: Yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Vegdirektoratets utredning om ordningen Del A. Første avsnitt i §har svar på det du lurer på. BufretLignendeVedlegg VII viser datoene for kunngjøring og implementering av annet førerkortdirektiv med endringsdirektiver samt yrkessjåførdirektivet.

Yrkessjåførdirektivet er for eksempel hjemlet i vegtrafikkloven av 18. RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS . Finn ut mest mogleg om bakgrunnen for og innhaldet i yrkessjåførdirektivet og. Lovdata: Forskrift om landtransport av farlig gods (Lenke). Se og les neden under og sjekk lenken til yrkessjåførdirektivet. EU har innført et direktiv (yrkessjåførdirektivet) med krav om obligatorisk yrkesutdanning for å heve kompetansen hos yrkessjåførene på tunge . Da trenger du vel oppdatere yrkessjåførdirektivet også? Forprosjekt-Analyse-av-konkurransebegrensende-reguleri.

Oppgaveregisteret og Lovdata Pros Rettsområder. I forbindelse med innføring av Yrkessjåførdirektivet i 20for gods, fikk alle dere som hadde førerkort i kl Cog C godkjent en grunnutdanning, selv om dere . Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.