Yrkessjåførdirektivet unntak

Kan de spesifisere kva unntak det her er snakk om? EU-krav, og et resultat av at Yrkessjåførdirektivet ble innført i 2008. Den som etter § er unntatt fra kravet om grunnutdanning, må for å opprettholde yrkessjåførkompetanse gjennomføre etterutdanning første . I dette brevet vil vi drøfte primært unntak for en hel bransje, i dette tilfellet. Det er delte meninger om yrkessjåførdirektivet blant de ulike . Yrkessjåførdirektivet og privat kjøreopplæring. Yrkessjåførdirektivet gir i dag mulighet for dispensasjon fra kravet til. Med henvisning særlig til trafikksikkerhetshensynet vil et generelt unntak . Unntakene gitt i § 1-samsvarer med de unntak direktivet stiller opp.

Og siden jeg ikke mottar lønn fordi jeg mangler yrkessjåførdirektivet,.

Yrkessjåførdirektivet i forhold til eksisterende opplæringsordinger. Med unntak av særlige regler for unge sjåfører, har EU ikke hatt et . Yrkessjåførdirektivet overlater til medlems- statene å foreta et valg .