Yrkessjåførlinja alta

Alta videregående Skole, skoleveien 1 95Alta. Du som velger yrkessjåførfaget ved Alta videregående skole får også utdanning som yrkessjåfør i henhold til yrkessjåførdirektivet. Alta videregående skole har undervisningslokaler flere steder i Alta.

Deler av yrkessjåførlinja er lokalisert på Lathari mens resten er ved Alta gamle sentrum. KLAR TALE: Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Svein Furøy (innfelt) advarer mot å legge ned yrkessjåførlinja i Alta og mener at det vil gi . Politikeren som styrer skolene i Finnmark melder sin ankomst til Alta for å. Ingen skal tvile på min holdning; jeg mener at yrkessjåførlinja er . Hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen (SV) har signalisert at han ønsker å beholde den landsdekkende yrkessjåførlinja ved Alta . Fylkesrådmannen i Alta foreslår å legge ned den populære linjen. Forslaget om å legge ned landslinjen for yrkessjåfører i Alta skapte mye bekymring i lastebilnæringen.

Finnmark har i dag landslinjer ved Kirkenes og Alta videregående skoler. Yrkessjåførlinja ved Alta videregående skole er etterspurt og går . Yrkessjåførlinja i Alta blir etter all sansynlighet ikke kuttet. Det er fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik i . Fagansvarlig på yrkessjåførlinja på Notodden, Sveinung Moen, er bekymret for.

Hadsel videregående skole; Alta videregående skole. Fylkesrådmannen i Finnmark vil legge ned yrkessjåførlinja i Alta.

Frykt for høye vedlikeholds- og investeringskostnader knyttet til linja i . Yrkessjåførlinja ved Alta Videregående skole har som en del av opplæringen å kjøre ut halm for Finnmarksløpet. Også i Kristiansund mottok Yrkessjåførlinja ved St. Rekrutteringsbehovet i transportsektoren er på mange måter en varslet krise. Derfor er forslaget om nedleggelse av yrkessjåførlinja ved Alta .