Irregulære verb

Uregelrette verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. Ofte blir ordene sterke verb og uregelrette verb ansett for å være synonymer, men . Det finnes over 2uregelmessige verb på engelsk. Mange av de mest brukte verbene i det engelske språket er uregelmessige, derfor er det viktig å lære.

Det ligger tett opp til det norske ordet verb. Engelske verb deles opp i regelmessige og uregelmessige verb. Jeg lurer på hva som er forskjellen på irregulære og uregelrette verb i engelsk? Her finner du en liste med de vanligste uregelmessige verbene. Presensformen er bare skrevet inn hvis den ikke er regelmessig.

I den første raden i listen står verb som bøyes som snakke, i den neste står verb.

Til høyre står uregelrette verb, både uregelrette svake verb, s-verb og sterke . Norwegian Irregular Verbs – Norwegische unregelmäßige Verben. I noen verb endrer stammevokalen seg i de formene der trykket ligger på stammen. På denne siden ligger en puggeoversikt over de sterke verbene, tilhørende. For å hindre fullstendig kaos har jeg opprettet en egen underside: Irregulære verb . Irregulære verb – et GENIALT kortspill for å få inn verbene :).

Målet er å samle kort med det samme verbet i forskjellige tider.

Verbene i det engelske språket kan være semantisk, service og support. I tillegg er alle engelske verb delt inn i to hovedgrupper: regulære og irregulære. Under følger en liste over vanlige sterke verb (uregelmessige verb) i det engelske språket. Merk at dette ikke er en komplett liste over alle sterke engelske verb . Både på nynorsk og bokmål fins det en god del verb – både svake og sterke – som . Lær deg å bøye de sterke engelske verbene. Bøy sterke verb – Lær deg å bøye de sterke engelske verbene.

Her finner du kortspill som vi har laget for å gjøre det mer gøy å lære sterke verb. Jeg (Lisa fra Moava) jobbet tidligere som engelsklærer på en skole i Grimstad. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study .