Beregne ik2pmin

Ved Ik2pmin så er det mest relevant da denne er noe mindre enn oppgitt. Der har du også formelen for å beregne Ik2pmin lengt ut i anlegget . Det er mulig å beregne hvor stor strøm som kommer til å oppstå i kortslutningspunktet, dette.

Ik2pmin er den minste kortslutning strømmen som oppstår i den. En 3f 2V TT fordeling har oppgitt Ik 2p min av netteier til 883 . Hva er formelen for IK2pmin og IK3pmax i et TN-anlegg. Ik2min (topolet kortslutning) beregnes som vist i foregående tråd.

Ik2pmin kommer alt an på kabellengde, ledermateriale, tverrsnitt osv,. Max min dataene fra leverandør beregnes ut fra hvilken type trafo og ut . Prøver å friske opp manuell beregning av kortslutningsstrømmer.

For å beregne IK2pmin i enden av en kurs bruker jeg formelen: Ik2pmin = 0 . Ikmax Ikmin Ik3pmax Ik2pmax Ik3pmin Ik2pmin Ik2pmin er jeg rimelig sikker på, miste kortsluttningstrøm som kan oppstå ytterst i en kurs. Ik2pmin og Ik3pmax – Andre jobberinnlegg16. Målinger Elektro – Skole og leksehjelpinnlegg25.

Det å beregne kortslutningsstrømmer uten å ha de riktige dataene på bordet blir bare tull.