Beslag under ytterdør

Montere YTTERDØR – MONTER YTTERDØR MED KARM! Spikre underlagspanel, legge papp, spikre lekter skru takplater. Jemtland er en totalleverandør av beslag og kan levere alle dimensjoner og farger .

Ikke vært overalt enda, men innom noen sjapper og lett etter sånne terskelbeslag som monteres under verandadør, ytterdør osv. Montering av en diplomatdør skal ikke by på store. Påse att underlaget er i vater og riktig høyde. Dette bladet behandler innsetting av ytterdør.

Spor for beslag i underkanten av terskelen bør. Er underlaget ute av vater, støttes terskelen opp under. Ytterdører – Hjem DiplomatMontering av ytterdør.

Avslutningsvis belistes døren og beslag under terskelen monteres. Beslaget fungerer som en sparkeplate under døren. Gilje ytterdører er et høykvalitetsprodukt. Pass på at terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. Ved å skifte ytterdør gir man fasaden en ansiktsløftning. Begynn med å kontrollere at gulvet under døren er i vater.

PLASSERING AV MONTERINGSBESLAG OG UNDERLAGSKLOSSER.

Ifølge Byggeforskriftene er det samme krav til ytterdører som til vinduer. Under kjellerdøren min som er en ytterdør er det vått når det regner. Mineralullremse med plast under terskelen og beslag fra underkant av . Tomrom under dørstokken må fylles med treklosser eller kiler (pos. 8) for. Sett døren på rett plass, bygg op med klosser under slik at terskelen ligger i vater og at det er plass til kiler i toppen.

Om dør og karm er oppreist, må dørbladet løftes når døren skal åpnes. Det er viktig med understøttelse av terskelen helt ut til beslaget. Monter vannbrett og beslag før du monterer kledningen.