Det autonome nervesystemet

Autonome nervesystem, betegnelse på den delen av nervesystemet som styrer aktiviteten i glatt muskulatur, hjertemuskulatur og kjertler, det vil . Det autonome nervesystemet kan ikke kontrolleres med vår egen vilje. Hovedoppgaven til det autonome nervesystemet er å bidra til å .

Det autonome nervesystemet er den delen av nervesystemet i kroppen som kontrollerer de indre organene. Funksjonene kan bare i svært liten grad styres av . Det_parasympatiske_nervesystemetBufretLignendeDet parasympatiske nervesystemet er del av det autonome nervesystemet. Er den aktiv vil kroppen stort sett hvile og fordøye.

Det autonome nervesystemet leder, som det somatisk motoriske systemet, signaler fra sentrale områder, altså hjernen og ryggmargen og til perifere områder. Det somatisk motoriske nervesystemet er altså i stor grad viljestyrt. Dette i motsetning til det autonome nervesystemet som fungerer automatisk.

Det perifere nervesystemet er koblet til sentralnervesystemet i ryggmargen. Det autonome nervesystemet er uavhengig av bevisstheten vår. Parasympatiske og sympatiske nervesystem. Hvordan er det autonome nervesystemet organisert (hovedtrekk)?

Det autonome nervesystem er organisert i en parasympatisk . Så har vi det motoriske nervesystemet som går til skjelettmusklene slik at vi kan bevege oss. Og så har vi det autonome nervesystemet som går .

Dette nervesystemet styrer og kontrollerer dagliglivet for oss alle. Det autonome nervesystemet har mekanismer som tilsvarer nervesystemets kjemi. Autonome motoriske systemer har to perifere nevroner, mens det somatiske motoriske system har . Disse er igjen delt i to, i det somatiske og det autonome nervesystem. Det somatiske er det “viljestyrte” mens det autonome er reaksjoner vi ikke . I tillegg virker det autonome nervesystemet på kjertlene våre, for dette nervesystemet tar hånd om alle automatiske kroppsfunksjoner og reflekser som er . David Goldstein ved National Institute of Health har i mer enn år arbeidet som forsker .