Dnb fonds

Finn informasjon og se oppdaterte avkastningstall på våre fond i norske kroner. Fond er et enkelt og godt alternativ når du ønsker god avkastning. Aksjefond passer best for deg som skal spare fem år eller lengre og ønsker god .

DNB Nordic Technology kan du enkelt kjøpe i nettbanken. Indeksfond er som et helt vanlig aksjefon bare billigere. Et indeksfond skal kun følge utviklingen til en børsindeks og ikke forsøke å slå den.

DNB Nordic Technology er Norges beste fond i følge fondsanalyseselskapet Morningstar. Fondskurser for DNB Health Care i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og. Fondets referanseindeks, Morningstar referanseindeks.

Konserndirektør Tom Rathe i DNB har ansvar for bankens salg av fond.

Norske småsparere blir lurt for flere milliarder kroner . Verdipapirfondet DNB Norge er et av Norges største fon med en forvaltningskapital på nærmere åtte milliarder kroner. Et fond med kun 23kunder har levert dobbel så høy avkastning som folkefondet DNB Global med drøyt 10kunder. Undersøkelser utført i regi av Forbrukerrådet gir indikatorer på at andre fon deriblant Avanse Norge, som er innfusjonert i DNB Norge, . Fondskurser for DNB Nordic Technology i tillegg til Morningstar Rating, analyser, historisk avkastning og grafer.

DNB Global Indeks er et indeksfond hvor fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av den globale . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Vårt DNB Norge-fon som du refererer til, har hatt en gjennomsnittsavkastning på 1prosent de siste tre årene, med en forvaltningskostnad . DNB har solgt og markedsført tre aksjefond som aktivt forvaltet. NHH har beregnet tilsvarende for ytterligere to fond i DNB Norge familien. Forvaltningen av et av DNBs største aksjefond har over lang tid avveket betydelig fra det investorene er forespeilet.

DNB Asset Management tilbyr fond for alle kundekategorier fra den mest trygghetssøkende til den mest risikovillige. Målet til DNB Asset Managements forvaltere .