Firmabil

Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Hvor mye du bruker firmabilen har ingen betydning. Viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Beregner skatten for årene 20til 2014.

Hvordan skal man forholde seg til bruk av bil i yrket? Skal man som ansatt velge firmabil eller egen bil? Reglene er mange og til dels uoversiktlige. Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, som gjaldt til og med 201 vil fra og med 20kun gjelde for visse typer . Det kan være mye å spare på å velge privatleasing fremfor firmabil. Vi har sett nærmere på hvordan firmabil slår ut på lønnsslippen. Mange arbeidstakere og arbeidsgivere opplever at reglene for skatt på firmabil er vanskelige å etterleve.

Blir du tilbudt firmabil, takker du ja til bekymringsfritt bilhold. Ny eller nyere brukt bil eiet privat blir i mange tilfeller dyrere. Skatten som må betales for å bruke firmabilen til private ærend fjernes i det nye året.