Fortøye båt brygge

Alle plasser på brygge er utstyrt med ekstra fortøyningsøye for. Pressemelding fra Wee Marine Å fortøye båten er ingen kunst, men visse.

Det mange ikke tenker over er at også brygger og utriggere kan ta . Har du en relativt stor båt og skal fortøye langsetter en brygge, er det fornuftig først å få i land et spring som du, når det er gjort fast i brygga og ombor kan kjøre . De skal ikke være for stramme, og er de viktigste fortøyningene du har. Disse holder båten inntil brygga, samtidig som de gir den nok spillerom . Har overtatt en båtplass og skal fortøye i bøye for første gang.

Jeg hadde tidligere båt på to tonn og båtplass skjermet for bølger. Hadde da stramme fortøyninger, slik at båten fulgte bryggenes bevegelser. Gå til Fortøyning og fendring – Dette er ikke tilstrekkelig, man trenger også spring som hindrer båten fra å dunke i brygga – dvs et tau som går fra ytterste . Ordet å fortøye kan oversettes til to moore på engelsk. Unngå sikk-sakk-fortøyning; tau som går fra båt til brygge og tilbake til et annet . Ordet Longside-fortøyning kan oversettes til Mooring alongside på engelsk.

I en trang bukt er det kanskje bare plass til én båt fortøyd på svai – med. Ved for slakke fortøyninger vil båten kunne medføre rykkbelastninger på brygger. Fendrene vil også lettere lage slitasje merker i skrog).

Allemannsretten gir ikke rett til å ferdes eller oppholde seg på private brygger. Skal du fortøye båt, sole deg, fiske krabber eller på annen måte . Båten ligger tryggest om den fortøyes i sjakkelen .