Ik2min formel

Hei, Har et lite spørsmål angående formel for å beregne Ik2min i enden av en kabel. Jeg har funnet to litt forskjellige formler for dette hvor den .

Selve formlene for beregning av Ikp2min, Ik2pmaks og Ik3pmaks er forsåvidt ganske greie. Og hvordan er dette med gjennomsluppen energi? Tenker da på Ik3maks og Ik2min fra everket. Og ik3maks, ik2maks, ik2min og ik2jmin i . VEDLEGG: Formel vedlegg, tekniske data vern m.

Dokumentasjonen må i nødvendig grad inneholde utløsekrav, formler og henvisninger,. Kortslutningsstrøm Ik2min=1866kA cosø= 0. Kortslutningsstrømmer i Ik2min=4~62kA cosø= 0. Ved å bruke Ik2min verdier som et anslag på nettstyrke, viste en tidligere. For en enfase motor blir laststrømmen uttrykt ved formelen �� =. Nivået avhenger av kundens behov og styrke til omliggende nett.

Kortslutningsytelsen kan være lav (IK2min 500A) for spesielle anlegg som gatelys, fyrlykter, . Vid beräkning av kortslutningsströmmar används formler och tabeller från flera olika. Där Ibel är den utgående linjens största belastningsström och Ik2min är . Formel stimmt (woher hast du diese eigentlich?) und bei dem 2poligen . Eh, GK100’s formler utgår ifrån grader! Der er blevet udført et forsøg til at verificere, om formel 4.