Karttegn trekant

For å forstå et kart må du kunne en del karttegn. Karttegn er symboler som brukes for å gjengi terrengdetaljer. Startpunktet er markert med en trekant, postene med sirkler og mål med en dobbelt sirkel.

Spredte trekanter markerer lite nedsatt løpbarhet, mens svært tettliggende. Tegnet som brukes er en fylt likesidet trekant som orienteres med en spiss mot nord. De forteller hva det er du ser på kartet og hva de forskjellige tegnene du ser betyr. Selv om karttegn alltid står på kjøpte kart er det . Teori inne: Lære om karttegn generelt og postbeskrivelser spesielt.

Før vi ser på flere karttegn, skal vi snakke litt om selve kartet. Lag en trekant mellom tomlene og pekefingrene. Gjenkjenne sentrale karttegn: På orienteringskartet er det mange tegn som du bør lære deg. Start er angitt med en trekant, post er angitt med.

I denne delen av oppgaven skal dere skrive hva de forskjellige karttegnene betyr: Karttegn. Startpunktet er markert med en trekant, postene med sirkler og mål med . Skriv ut hjemoppgave som med fordel kan gjøres før leksjonen her: Karttegn ark 4. Forenkle, forminske, målestokk, karttegn, himmel- retning. Ord og uttrykk fra Perspectives Magazine; Travelling. Uke 38: Ukens ord: Rettvinklet trekant, likesidet trekant, likebeint trekant. Liten prøve om land i Europa, samt målestokk og karttegn på torsdag uke 37.

Del gruppa, trenere, gjennomgå karttegn,. For å markere hus, veier, myrer, vann og annen terrenginformasjon brukes.