Kongeørn vs havørn

Spørmålet er rett og slett hvordan ser du forskjell på havørn og kongeørn? Kjennes fra kongeørn på at havørn har kileformet kort stjert, kongeørn har. Kongeørn er Norges nest største rovfugl, etter havørn (Haliaeetus albicilla). Den har en kroppslengde på 66–cm og et vingespenn på 180–2cm. Kongeørn er den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn.

Kongeørn (Aquila chrysaetos) er den nest største rovfuglen vi har i Norge. Den lever i par som har faste territorier og arten er utbredt over . Selv om havørnen kan bli en tanke større, er det kongeørnen som er selve majesteten blant norske fugler. Veiledning til arts- og aldersbestemmelse av kongeørn og havørn. Jeg har IKKE sett havørn fly avgårde med fisk på anslagsvis kilo, men betydelig mer enn kilo! Den viser en kongeørn som går til angrep på et lite barn og klarer å løfte det en meter opp i været før det må gi slipp.

Havørn – lett gjenkjennelig på den hvite stripa på halefjøra. Kongeørn har et vingespenn på opptil m, og vekta er ca kg (varierer fra til kg). ET UVANT SYN: – Jeg har sett kongeørn før, men aldri på så nært hol sier Alfred Skrudland om den skadde . Korleis kan eg sjå om dette er havørn eller kongeørn? Havørnen ses gjerne svevende høyt oppe på nesten urørlige vinger og kan skjelnes fra kongeørnen på halen som er kortere og noe tilspisset.

For en kongeørn har også sett seg ut hjorten.

En flokk havørner fråtser i ferskt svanekjøtt i Lofoten. Men hadde det kommet ei kongeørn, ville nok havørnene ha trukket seg unna. Man har heller ikke eget felt for Havørn i SNO`s kadaverskjemaer, der kun kongeørn er representert som potensiell skadevolder på sau.

Havørn jager – Se den overraskende slutning!