Kvadratiske funksjoner geogebra

Her kan du utforske for forskjellige verdier av a og b. Hvordan vil forandring i a og b påvirke grafen? License: CC-BY-SA, GeoGebra Terms of Use; Derived Materials: Utforskning av kvadratiske funksjoner.

Utforskning av kvadratiske funksjoner del 2. Her kan du utforske for forskjellige verdier av a, b og c. Hvordan vil forandring i a, b og c påvirke grafen? GeoGebra har en myriade av kommandoer, som kan skrives i fx input-feltet. Lineære funksjoner – Hvordan lage verditabell og.

Finne nullpunkt, topp- og bunnpunkt og skjæringspunkt. Hvordan skrive inn funksjoner i GeoGebra.

Proporsjonale funksjoner; Lineære funksjoner; Grafisk lesning av stigningstall og konstantledd. Omvendt proporsjonale funksjoner; Kvadratisk funksjon . GeoGebra: Funksjoner, likningssett grafisk og ved regning, statistikk kalkulator i CAS. Tegne(for hånd og digitalt, GeoGebra) og tolke grafer. Bruke funksjoner til å beskrive praktiske situasjoner. GeoGebra er et læringsverktøy for matematikk som brukes over hele verden.

I alle tekstoppgaver om funksjoner er det viktig at du lager aksetitler, for at det skal være.

For å tegne linjer og grafer i GeoGebra, skriv inn for eksempel likningen for en rett linje i formelfeltet helt. Her følger en oversikt over de viktigste funksjonene du kan få bruk for i geometrien:. Kvadratiske funksjoner (av Bjørn Ove Thue) . Andregradsfunksjoner (kvadratiske funksjoner).

Felles for alle kvadratiske funksjoner er at de har et x2-ledd.