Legitimasjon på nett

For å få utført tenester frå stat og kommune på nett må du ha ein elektronisk I e-I for å kunne logge deg inn. Ein elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er . Finnes det noen måte å skrive ut en legitimasjon på, har dere eventuelt tips på hva jeg kan skrive ut som virker overbevisende? BankID er din elektroniske legitimasjon og brukes ved blant annet innlogging på nettbank, signering av avtaler og bekreftelse av betalinger på nett.

Og skal du innom banken eller benytte deg av offentlige tjenester på nett, må du ha det. Bankenes system for elektronisk identifikasjon er . I Norge er pass, førerkort og bankkort regnet som gyldig legitimasjon. Men etter påtrykk fra Politiet og sikkerhetsmiljøene i bankene har . ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en .

Dårlig brukervennlighet ved elektronisk legitimasjon i helsevesenet kan gå på sikkerheten løs. Når du skal bli kunde og opprette konto i Nordea må du ha gyldig legitimasjon. Målermontørene vil legitimere seg med ID kort utstedt av Arbeidstilsynet Slik ser ID-kortet ut. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, .