Nivåmåler tank

Innen måling og varsling finnes et bredt spekter av nivåmålere, telleverk, peilestaver, overfyllingsvarsel, overfyllingsvern, nivåalarmer og lekkasjealarmer med . Nivåmåling brukes til å bestemme høyden av væsker, slurryer eller faste stoffer i en tank eller beholder. AxFlow leverer nivåinstrumentering fra Siemens både for .

Nivåmåler basert på refleksjon av ultralyd. Kontakt Hydex vedrørende Barksdale USE62Nivåmåler – Tank. Type, Tank Level Indicating Systems with Ex-Approval. Kontakt Hydex vedrørende Barksdale USE32Nivåmåler – Tank. UNIMAT Unimat er er elektropneumatisk tankmåler for nedgrave olje-, parafin go dieseltanker med diametre fra 9mm til 30mm.

Nivåmåler med trådløs forbindelse mellom nivåmåler og 2V avlesningsdisplay.

Maks avstand mellom tank og avlesningsenhet er 2meter, under .