Omkrets av halvsirkel

Hei, hvordan finner man ut areal og omkrets av en kvartsirkel og halvsirkel? Arealet av en halvsirkel går litt fram av navnet – det er halvparten, og dermed er . Enhver linje gjennom sentrum deler sirkelen i to like deler, halvsirkler. Det betyr at forholdet mellom omkrets og diameter er det samme for alle sirkler. En halvsirkel har en omkrets på 2756cm.

BufretOmkretsen av en sirkel er lengden av én runde langs sirkellinja. Sirkellinja er krum, men også krumme linjer har en lengde! Areal av en sirkel er et mål for hvor mye plass sirkelen fyller i det todimensjonale.

Ved hjelp av denne formelen kan vi enkelt finne arealet av en halvsirkel. En beskrivelse av sirkelen, tallet pi, og utregning av areal og omkrets av en sirkel.

Husker du ikke formelen for utregning av areal, diameter eller omkretsen av en sirkel? Angi sirkelens areal, diameter, eller omkrets og denne kalkulatoren . Leksehjelp i matematikk til alle i grunnskolen – både elever, foreldre og lærere. På MatteMestern kan du se regneeksempler med bilder, ord og lyd.

Automatisk beregning av areal og omkrets av sirkel, samt formler for å gjøre det selv.