Optimas jti

De statistiske resultater er målt med Cronbachs Alpha er: E-I og S-N er på. Online JTI er en webbaserte løsning for å administrere JTI via internett. Alle JTI i dette systemet registreres elektronisk og du kan når som helst opprette nye JTI .

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette . Type kurs, Kursholder, Ste Dato, Pris kr. Boken inngår som pensum både ved JTI-autorisasjonskurset og ved delfaget i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Antakelser om trening: Vi har alle noe å lære. New information about the Jungian Type Index (JTI) The statistical measured by Cronbachs Alpha are: E-I and S-N are. JTI – JUNGIANSK TYPE INDEX JTI er et nyutviklet verktøy basert på Jungs teori om mentale preferanser og psykologiske typer.

Login page for certified users of the Jungian Type Index. Jungiansk typeindeks (JTI) er en personlighetstest laget for å hjelpe en person å. OPTIMAS organisasjonspsykologene as innehar rettighetene for testen.