Rett linje østfold

Aksjon Rett Linje er en politisk uavhengig aksjonsgruppe som arbeider for en fremtidsrettet og godt fundert InterCity-utbygging i Østfold. Fremskrittspartiets gruppeleder i Østfold ber de som ivrer for rett linje om heller å bruke kreftene på å få ferdigstilt den planlagte Intercity-traseen . Alternativet med en rett linje over Rolvsøy som ny jernbanetrasé i Fredrikstad og Sarpsborg kommer ikke til å bli vurdert av samferdselsminister . Aksjonsgruppen Rett Linje som ønsker en jernbanestasjon på Rolvsøy i Østfol og en såkalt Bybane, fremsetter en rekke misvisende . Se mer av Østfoldbanen – dobbeltspor for fremtiden ved å logge inn på Facebook. En rett linje gir min kortere reisetid til Oslo fra Halden eller den nye . Rett linje vil gi minst minutter kortere reisetid Oslo – Halden. Rett linje gir størst miljøgevinst, kortest reisetid Østfold – Oslo, størst reduksjon i . Bybane i Nedre Glomma har blitt utredet flere ganger, bl.

Her mente han at løsningen var å legge det nye dobbeltsporet i en rett linje mellom . Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir. Arild Sten Eriksen mener rett linje er det . Forkjemperne for rett linje diskuterer løsninger som er tilpasset høyhastighetstog gjennom Østfol ikke InterCity-tilbud mellom byene. Det har vært lagt til grunn for intercity-utbyggingen i Østfold at strekningen.

De ønsker en såkalt rett linje fra Råde til Sarpsborg, enten med en . I planleggingen av ny jernbane gjennom Østfol så gjelder det å. Da trenger man rett linje gjennom Østfold for å komme raskt ut i Europa.

Vil ikke vurdere rett linje Alternativet med en rett linje over Rolvsøy som ny jernbanetras i Fredrikstad og Sarpsborg kommer ikke til å bli vurdert . I planleggingen av ny jernbane gjennom Østfol så gjelder det å tenke. Vi har invitert leder for planutvalget i Fredrikstad kommune, og styreleder i Aksjon rett linje! Spørsmålet om rett linje fra Råde til Sarpsborg eller Intercity-avganger fra alle Østfoldbyene langs vestre linje.