Stikkontakt avstand fra gulv

Er det noen fast regel for avstanden fra gulvet og opp til veggboksen (stikkontakt)? Mener elektrikeren pratet om 15cm fra gulv til senter på . For å ta et relatert spørsmål også: Hva er grei avstand mellom veggboksene? Ser at standaren er 15-cm opp fra gulv til senter boks.

Ytterkant av sentral skal ha en avstand på minst 5mm fra innvendig. Stikkontakter som monteres ved gulv og midtre sone skal være utstyrt . Stikkontakt monteres 12mm over gulv i Område og 17mm over gulv i. Avstand til toalett bør være minst m; ha armatur som i funksjon og merking er. Leveres med 5m kabel med plugg som passer i både jordet og ujordet stikkontakt. Og spørsmålet var om det kunne legges opp stikkontakter på høyde med. Standardhøyde for stikkontakter er 150mm og 1000mm over gulv, . Hvordan er egentlig det elektriske opplegget, gulvet, vegger og lister?

I denne forskriften er det også regulert hvor mange stikkontakter du minimum må ha per kvadratmeter gulv. Minst en dobbelt stikkontakt ved gulv pr. Det er ikke tillatt å montere stikkontakter, brytere eller betjeningsutstyr i sone mens det i sone er det tillatt med koblingsbokser for forsyning . Skal du fliselegge både gulv og vegg, begynner du med å finne midtlinjen på gulvet.

Legg en rad løse fliser på gulvet, med riktig fugeavstand.

Du ser da om plassering av stikkontakter, vann og avløp og ventilasjon. Avstand fra gulv til overkant bakstykke skal være 166mm for standard høyde til benk. Feltene avtar med avstand fra gulvet, og gjennomsnittsverdier målt. Apparater tilkoblet jordet stikkontakt vil ha lavere elektrisk felt enn . Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:. Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på min. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum m. Bord fast i gulvet (eller for tunge til å flyttes på), Nei.

Avstand fra innvendig hjørne stikkontakter, 5mm, Minst 5mm. Det er viktig å påse at det er fri tilgang for luftstrømmen og god avstand til. Ovnen skal kobles til en stikkontakt i det rommet den skal stå.