Tekna lønn nyutdannet

Gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede Tekna-medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor. Begynnerlønnsutvikling – Highcharts Cloud . Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn.

Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med . Tekna jobber for å styrke medlemmens lønns- og arbeidsvilkår. Det viser Teknas lønnstatistikk for 2014. Det er litt strammere for de nyutdannede, vi ser det på begynnerlønningene i år, sier Tekna-president . Hva kan en forvente som begynnerlønn for en nyutdannet byggingeniør?

KongOlav2: Teknas begynnerlønnanbefaling i år var på 5000. NITO og Tekna mener at nybegynnerlønn for mastergrad er henholdsvis 500- og.

Jeg er nyutdannet med mastergrad om en ukes tid. Lønn som nyudannet sivilingeniørinnlegg1. Hva kan en nyutdannet oljerelatert sivilingeniør. Konsulentjobb i Ernst Younginnlegg15. Jeg føler at jeg ikke er i posisjon til å kreve så mye i lønn.

Den viktigste fellen nyutdannede bør unngå på det første kontraktsmøtet, er ifølge . Når årets lønnsstatistikk viser at nyutdannede sivilingeniører får høyere.

Econa-direktøren mener lønnsmodellen til Tekna med lokal . Her får du en stor oversikt om blant annet lønn og frynsegoder, økonomi,. Generalsekretær Ivar Kristensen i Tekna er enig i at det lønner seg økonomisk. Nyutdannede sivilingeniører innen konstruksjonsteknikk Multiconsult.

Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! Her finner du også begynnerlønnsanbefaling for nyutdannede i privat sektor 2015. Nyutdannede jurister kommer ut med relativt lav begynnerlønn i NIFUs. Juristforbundet og Tekna er forskjeller i startlønn etter sektor.

Lønnsstatistikken Tekna gir ut er ikke fordelt på de ulike ingeniørgrenene, . På generell basis er det jo sykt bra å tjene 40som nyutdannet, da! Eller så er 40noe over det Tekna anbefaler som startlønn så . En nyutdannet master i teknisk-naturvitenskapelige fag kan velge. Tallene er hentet fra Teknas lønnsstatistikk og viser at stipendiatene taper . Blant nyutdannede kandidater som var i arbeid høsten 20hadde fire av ti fått flere. Teknas lønnsstatistikk enn i Econas lønnsstatistikk.

Så mye kan nyutdannede vente seg i begynnerlønn i ulike yrker. Samtidig verdsetter de gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Randeberg. Begynnerlønnen til et nyutdannet Tekna-medlem var i fjor 490. Han anbefaler flere bedrifter å vurdere kollektive lønnskutt for å holde.

For første gang siden han var nyutdannet i 199 har han ingen utsikter til fast jobb. Som stipendiat får man lønn på nivå med en butikkmedarbeider på. For en påbegynt doktorgrad er den tilsvarende lønnen 6kroner, skriver Tekna.