Transøsofageal ekkokardiografi

Transøsofageal ekkoundersøkelse, ekkokardiografisk undersøkelse (ekkokardiografi) som foretas via spiserøret (øsofagus) for å komme . I tillegg til transthorakal tilgang, kan pasienten undersøkes med skop i spiserøret (transøsofageal ekko), som gir bedre tilgang ved utredning av .

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet som utføres med en lydprobe på utsiden av brystveggen. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur . Transøsofageal ekkokardiografi (TEE) – sygeplejemæssige opgaver. SXF0GK Enkel ekkokardiografi Undersøkelse for avklaring av enkle kliniske. SXF0LK Transøsofageal ekkokardiografi Inkl: 2Doppler .

Betydning av transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi for sekundærprofylaktisk behandlingsstrategi hos slagpasienter. I utredning av slagpasienter er transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi hyppig benyttet med hensyn på kardioembolisk etiologi.