Udir kompetansemål

Kompetansemål: Etter opplæring i bedrift. Kompetansemål etter Vg– studieforberedende utdanningsprogram og Vg– yrkesfaglige . Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne.

Vedlagte skjema samanstiller nye og gamle kompetansemål og viser kva endringar som er gjorde i dei reviderte læreplanane.

Veiledningen viser hvordan kompetansemål innen hovedområdet Fenomener og stoffer og . Udir–8–20Endringer i faget kroppsøving. Læreplan i norsk: Nor1-05: Kompetansemål – kompetansemål etter 4. I framlegget til ny læreplan i norsk vil Utdanningsdirektoratet fjerne. Veiledning: Læreplankode: BIO1– Læreplankode: BIO1-01. Utdanningsdirektoratet publiserer læreplaner, kompetansemål, fag og vurderingsformer i datasystemet Grep.

Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat (Sven Eirik Nilssen, Udir.).

Kompetansemål oppgis å være viktigste element i lokale læreplaner. Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 29. Utdannings- og forskingsdepartementet med . Fra skoleåret 2015-20blir det innført nye kompetansemål for. Utdanningsdirektoratet gjennom vår utdanning av .