Aksjonspotensial ndla

Passiv transport – diffusjon (Fagstoff); Aktiv transport (Fagstoff).

Nerveimpuls − interaktive oppgaver (Interaktivitet). Fagstoff: Nerveimpulser er elektriske signaler som skapes av ioner som beveger seg over cellemembranen. Aksjonspotensial, elektriske potensialvariasjoner av noen millisekunders varighet som registreres fra nerve- og muskelceller under aktivitet.

Er det når cellen blir påvirket av sanseceller eller nerveceller? Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt prosjekt som har som mål å tilby kvalitetssikrede, fritt tilgjengelige, nettbaserte læremidler i. Nerveceller kommuniserer med andre celler ved hjelp av et aksjonspotensial. Sirkulasjonssystemet: Hjertets aksjonspotensial. Overfring av nervesignaler – Biologi – NDLA Mange synapser fotografert med. Membranpotensial og aksjonspotensial – Timepln DMF 3. Norwegian Digital Learning Arena, Open Educational Resources.

Når et aksjonspotensial er oppstått i en celle i SA-knuten, dannes det også aksjonspotensialer i de omkringliggende cellene.