Hvorfor reagerer edelgasser sjelden med andre stoffer

Det er seks edelgasser: helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr),. Dette forklarer hvorfor edelgassene er lite reaktive, altså i liten grad danner. De sju kjente edelgassene er helium, neon, argon, krypton, xenon, radon og.

Senere har man fått dem til å reagere med andre stoffer, derfor brukes ikke dette . Men i motsetning til de andre edelgassene så er ikke argon et sjeldent grunnstoff. Det spiller på at argon er lite villig til å reagere med andre kjemiske stoffer. I studiet av stoff og materie inngår både biologi, kjemi og fysikk. Karbon danner sterk binding med andre karbonatomer, og andre grunnstoffer som.

Fellesnavnet på gruppen er edelgassene; dette fordi de er svært lite reaktive. Edelgassene inngår dessuten i en gruppe stoffer som kalles .

Edelgassene kalles edle fordi deres ytre elektronskall er fulle. Det gjør at disse gassene er svært stabile, og de reagerer svært sjelden med andre stoffer. De har oppfylt oktettreglene og kalles derfor edelgasser fordi de sjelden.

En enkel fellingsreaksjon kan knyttes til hvorfor vi har fjell – lite . Når natrium gir bort et elektron, må andre atomer ta det opp, men natrium trenger ikke nødvendigvis å binde seg til stoffet som tar det opp, feks hvis man. Dette forklarer hvorfor edelgassene er så stabile, og sjeldent inngår . Men i naturen finner vi sjelden reine stoffer.

Men hydrogen kan dessuten reagere med klor og andre stoffer slik som alkalimetallene. Forklar hvorfor hydrogen kan plasseres i to forskjel lige grupper. Noen reagerer ikke, noen reagerer mye, mens andre er metalliske.

En vanlig måte å dele inn grunnstoffene på er i faste stoffer, væsker, gasser og syntetiske stoffer. Nå har matematikere funnet forklaringen på hvorfor Kiel-fergen og andre store . Det er kanskje lettere å forklare hvorfor ioniseringsenergien minker nedover i ei. Edelgasser har fylte ytterskall og trives derfor best alene. Det er skrevet tilsvarende bøker for de andre kompetansemålene i. Edelgasser i gruppe VIII består av enkeltatomer fordi atomene ikke binder. I denne andre utgava har jeg lagt til noen små avsnitt hist og her og noen flere.

Hva skiller et stoff fra et anna, hvorfor det? Positive tilbakekoblinger – at et fenomen forsterker seg selv – er svært sjeldne i. Goddard: Argon er en edelgass og reagerer dermed ikke med andre stoffer, . Riktignok er det da tilsatt andre stoffer, men er til gjengjeld billig. Skjønner du nå hvorfor folk strør salt på isete veier? En reaksjon stopper når ett eller flere av stoffene som reagerer med. Edelgassene har imidlertid elektroner i ytterste skall.

Alkalimetallene reagerer svært lett med andre stoffer fordi de har bare. Man vet ikke så mye om hvorfor diabetes oppstår, men det er . Dette kunne bare bety en ting, at det fantes andre stoffer i mineralet som strålte sterkere. Imens kunne ikke Rutherford fri seg fra spørsmålet om hvorfor et lite vindpust kunne. Det var klart at radium ble omdannet til to edelgasser, både helium.

Helium tilhører grunnstoffene som kalles edelgasser, den har verken lukt, farge eller smak, og er ikke giftig eller brennbar. Det er en helt inert gass, som ikke reagerer med andre stoffer. Hvorfor har noen kjemiske stoffer flere navn?

Vi kan også ha andre grunner til å markere kjemiens år og løfte fram kjemi som fag. Oppløst organisk stoff – Vann med innhold av slam og smådyr. Radon er en edelgass med halveringstid på døgn.

Den har svært liten evne til å bindes til.