Arbeidsmiljøloven opplæring

Det kanskje ikke alle er klar over er at arbeidsmiljøloven har regler om opplæring og at spørsmålet kan komme på spissen i ulike situasjoner . Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Hensikten med en plikt til opplæring er å . Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – Kapittel. Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid . Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-og § 10- skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, . Arbeidsmiljøloven pålegger i § 3-en klar plikt ovenfor virksomhetens øverste leder til å gjennomføre opplæring i HMS.

Bestemmelsen innebærer et krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS. Arbeidsmiljøloven stiller klare krav til HMS. Leder, verneombud og AMU skal ha HMS kurs.