Årsaker til sykliske svingninger

Sykliske svingninger er når størrelsen på populasjonen til for eksempel et insekt går kraftig opp og ned flere ganger. Insekter har ofte årlige sykliske svingninger .

Smågnagersvingninger vil si svingninger i bestandsstørrelse hos en smågnagerart. Mellom toppene er det ofte 3-års mellomrom, før det hele gjentar seg syklisk. Biologi › Vitenskapsgrener i biologien › ØkologiBufretLignende26. Denne variasjonen gjentar seg syklisk med typisk tre til fire års mellomrom.

Hvor finner vi flest populasjoner som viser flest sykliske svingninger? Hva kan være årsaken til at vi får sykliske svingninger? Da må de få mange unger, slik at selv om de fleste dør av ulike årsaker, så vil. J-kurve), vekst mot bæreevne (S-kurve) og sykliske svingninger (M-kurve). Nevn noen arter som kan ha store svingninger i antall individer fra år til.

Sykliske svingninger i en hare og gaupepopulasjon. Simulering, Ekstern ressurs: Hos dyr som mus og lemen kan populasjonsstørrelsen svinge nokså regelmessig.

Lemen er en art som har sykliske svingninger. I tillegg til de sykliske svingninger over livsløpet, vil mange hushold oppleve det som. Historisk sett ser isutbredelsen i Arktis ut til å ha sykliske svingninger på ca. Er årsakene til disse forskjellene i isutbredelsen kun ulike meteorologiske. Her er det lite rom for sykliske, klimatiske svingninger bakover i ti . Sykliske svingninger i nivået av visse stoffer (nevrotransmittere) i hjernen . Dette er sykliske hormonelle svingninger som kan forklare hvorfor.

Svært forskjellige sosiale behov i et forhold kan nemlig være årsak til . Disse massene er ofte årsaken til smerter i brystet, venstre eller høyre, som noen. I tillegg er ikke-sykliske hormonelle svingninger under graviditet, pubertet, . Sykliske svingninger – kurver som går opp og ned.