Beräkna induktans spole

En induktansspole släpper fram likström, men spärrar mer eller mindre för växelström, det vill säga en induktans har – enkelt uttryckt – en motsatt verkan som en . Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans eller mera korrekt kretsens självinduktans.

Formeln för att räkna ut en spoles reaktans vid en viss frekvens blir därför lite. Induktans mäts i henry, vilket förkortas H. Induktansen L i en spole definieras genom dt id. Inducerad spänning i en spole som roterar i ett magnetfält t sin. Strömmen genom en spole vid urladdning il strömen .

I ett laborationsförsök med växelström kopplas en okänd spole i serie. I deluppgift (b) skall man beräkna spolens induktans, L. BufretLignendeOversett denne sidenEn spole med induktansen H är ansluten till fre- kvensen Hz.