Besøkskort avinor

Velkommen til søknadskjema for besøkskort. Her kan du bestille besøkskort forutsatt at du har et tjenstlig behov for tilgang i forbindelse med befaringer, møter, . De ulike tilgangsområdene til lufthavnen er,.

Landside = Deler av lufthavnen som ikke . ID-kort, har OSL i samarbeid med Avinor, utarbeidet en. Besøkskort vil kunne utstedes til personell og besøkende som skal på . ID-kort, besøkskort og innkjøringstillatelser. Når du kommer til Værnes, henter du ut besøkskortet hos Avinor Servicesenter midt i ankomsthallen.

Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen, representanter fra Avinor, AirBP,. På venstre side på nettsida er det ein RSS-feed frå Avinor, NLF og Flynytt.

Desse skal registrere seg i journal og ha på seg nummerert besøkskort. Besøkskort vil kunne utstedes til personell som skal på befaring, møter, korte ærend. Autorisasjon for flyside og besøkskort for CSRA kan utstedes ved behov. Student ved NTNU Informasjonsmedarbeider i Avinor. Besøkskort for befaring, møter, korte ærend og arbeidsoppdrag av kort varighet.

Utlendinger med besøkskort får tilgang til sikker sone på Gardermoen. Avinor bilde 244_161_tcm181-1351En mann er kjørt til .

Security og Biometri under ledelse av Avinor. Vi har tatt turen innom Avinor Servicesenter. Det er foretatt ”avstikkere” til funksjoner som Avinor er ansvarlig for,.

Kulturminner på norske lufthavner, Avinor 20.