Bevisst etterligning av et kunstverk

Kjære gjest, du får vist max synonym, max 500 . Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen. Kitsch utgir seg for å være kunst uten å være det.

Camp brukes om bevisst, ironisk lek med kitschkunst og elementer fra populærkulturen. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har. Imitasjonsteorier ser på bilder og skulpturer som en etterligning av virkeligheten.

Dette er en form for kunstnerens størknede bevissthet. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Kunsten er altså nederst på denne rangstigen; den er kun en etterligning av en. Den velger ikke mellom to betydninger, men skaper en tragisk bevissthet om .

Pastisjer (bevisste etterligninger), parodier og andre former for intertekstuell. Mens det sentrale i den tidligere kunsten var naturen og Gu kom kunstne-. Atelier: Det stedet hvor kunstneren arbeider med kunsten sin.

I disse bevisst uførte torsoene aksentueres bruddstedene, dvs. De måtte trekke enda kort før den bevisste hjernen endelig forsto hva som. Alle ønsker å leve av kunsten sin, men hvilke strategier som.

Brukes om filosofisk teori om smaken og skjønnheten i naturen og kunsten.

Etterligning av tidligere kunstneres verk, ikke nødvendigvis forfalskning. I Bebudelsen benytter Rossetti bevisst et begrenset antall farger: Hvitt. Har vi å gjøre med en bevisst etterligning av et annet kunstverk?

Platons og Aristoteles’ filosofi har vi lært at kunst er mimesis, dvs. Kunsten lar seg ikke sette på formel; den har sin forutsetning i et omfattende. Platon ser etterligning som en fare i og med at det virker destabiliserende på et samfunn. Det betyr en form for mimesis hvor begrepet knapt er bevisst til stede.

I Staten blir mimetisk kunst avvist som noe dårlig, som noe som ikke fortjener . Vi har en iboende trang til å etterligne den verden vi lever i, vi ønsker å bevare omgivelsene gjennom de bilder vi bevisst skaper gjennom kunsten.