Bil og henger klasse b

Med klasse B kan du etter hovedregelen for bilførerkort trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 7kg. Klasse B gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 7kg høyere enn vogntogvekten hvis du har ren klasse B. Førerkort klasse B gjelder for bil og eventuelt henger som samlet ikke har totalvekt.

Du må altså sjekke i bilens vognkort hvor tung henger bil og hengerfeste er . Har man vanlig førerkort klasse B, er grunnregelen å legge sammen tillatt totalvekt på bil og henger og sørge for at tallet ligger under 35kilo. Det vil i prinsipp bli fire forskjellige førerkortklasser når det gjelder å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 7kg etter bil i klasse B. Nye, tunge biler gjør at mange kjører ulovlig med tilhenger uten å være. Det kan være tilstrekkelig å ha klasse B for å trekke en tilhenger med . Med førerkort klasse B kan du kjøre bil og tilhenger med samlet tillatt totalvekt høyst 3.

Kjøring med førerkort klasse B: Hovedregelen er at alle som har klasse B kan trekke en tilhenger med tillat totalvekt 7kg eller mindre. Du kan ha en henger på 14kg etter en bil på 16kg på klasse b! Klasse B: Klasse B kode 96: Klasse BE: Du kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst. Tillatte totalvekter finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren. I teoriboka mi står det er høyeste tillatte sammenlagte totalvekt for hele vogntoget (bil + henger) er 3500kg for klasse B. B kode være et alternativ til klasse BE.

Alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B kode 96 . Den nye kode til førerkort klasse B, gjelder for trekking av tilhenger med tillatt. Har du førerkort klasse B, kan du trekke tilhenger hvor summen av tillatt totalvekt på bil + tilhenger ikke overstiger 3500kg. Kjøreskole – Hognestad Trafikkskole tilbyr bil med tilhenger, klasse BE og klasse B kode (B96). På denne siden kan du lese om de ulike trinnene du skal . Klasse B gir rett til å kjøre vogntog (bil+tilhenger), med en samlet totalvekt på 42kg.

Det kan derfor være lurt å ha førerkort i klasse B om du vil ha . Nye regler for kjøring med henger innføres januar 20(sjekk forekortdirektiv nr på nett). Inntil da gjelder følgende: Ønsker du å . Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 7kg som.