Biltema måna

Det var mange av våre besøkende som var veldig fornøyd med at Biltema . Fylkesmannen i Buskerud har som settefylkesmann behandlet klage på dispensasjon for etablering av Biltema på Måna i Frogn kommune. Biltema satser på å åpne den nye forretningen på Måna i januar neste år. Før dette skjer, skal saken gjennom nye runder med saksbehandling. Et politisk møte, som tok nøyaktig åtte minutter, gjør at Biltema kan etablere seg på Måna langt tidligere enn forventet. Frogn-politikerne står på sitt og gir dispensasjon slik at Biltema kan etablere seg på Måna. For meg var det jo perfekt at denne butikken åpnet bare ti minutter unna, sier Anders Tidemann fra Sætre i Hurum.

Vi antar at det var gode grunner til at man valgte å regulere Måna til. Vi ser alle fordelene med en etablering av Biltema og har ikke noe mot at . Måna ble tatt opp av Hirsum Lysta som sa. Biltema ønsker å bygge en butikk på 30kvadratmeter i Drøbak Næringspark på Måna. Fylket, veivesenet og fylkesmannen sier nei til en slik . Kristoffer Grude overrakk Erna et skriv som forklarte om vanskelighetene med å få etablert Biltema på Måna. Frogn Venstre stemte for at Biltema kan etablere seg på Måna da saken ble behandlet i Frogn kommune i mars.

En etablering av Biltema på Måna øst er i strid med Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Fylkesdelplan for handel, service . Måna ligger usentralt til og har begrenset kollektivdekning. Arbeidet med etableringen av Biltema i Drøbak Næringspark på Måna i Frogn fortsetter.

På bakrommet krangler byråkratene seg imellom. Finn de siste tilbudene, telefonnummer og åpningstider for Biltema i. Totalt har vi registrert nyhetssaker om Biltema-butikk fra forskjellige. Se resultatet for Biltema-butikk nedenfor.

Rjukan sentrum #rjukan #rjukansentrum #rjukantorg #måna #maana.