Bkt8 veg

Aksellasten for slik buss kan økes med tonn på veger i Bkog høyere, dog. Boggilasten kan økes med tonn, dog ikke ut over tonn i Bkog BkTog tonn i Bk10. Download Tabell 2a Tonn BkBkTBkBkMotorvogn med.

Kjøretøyvekttabeller Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de . Representanter for skognæringen er opptatt av at også kommunale veger i størst. Er muligheten for å innføre vinteraksellast på veger med BkTutnyttet? Hvordan skal jeg ut ifra dette vite om det er en Bkteller vei?

Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger. Bruksklasse sommer = BkTog Tillatt vogntoglengde Tømmer 1og Maks totalvekt . StrekningTilknytning 100104: ; Bruksklasse 5179: Bk- tonn: BkT- tonn: Bk- tonn: Spesiell begrensning: Bk- tonn: Bk- tonn: BkT8 .

For veger som har BkTsom bruksklasse i den telefrie perioden (sommer),. På veger der tillatt vogntoglengde for tømmervogntog er eller m, er det lov å.