Blåsjø kraftverk

Til Blåsjø blir det overført vatn frå Skorpevadshølen, og Saurdal kraftverk kan både tappa frå og pumpa vatn opp til Blåsjø. Kraftstasjonane ble satt i drift før dammene ved Blåsjø var ferdig utbygd; i mai 19kunne Kong Olav V åpne Kvilldal kraftverk. BlåsjøBufretLignendeBlåsjø er en kunstig innsjø i kommunene Bykle i Aust-Agder, Hjelmeland og Suldal.

Til Blåsjø overføres det vann fra Skorpevadshølen og Saurdal kraftverk kan . Blåsjø er den niende største innsjøen i Norge, og er dannet ved å demme opp. Magasinet brukes til kraftproduksjon ved Svartisen kraftverk i . Blåsjø, innsjø på grensen mellom Rogaland og Aust-Agder fylker, hovedmagasin for Ulla-Førre-kraftverkene. Med den nye pumpen vil Ulla Førre-kraftverkene produsere gigawatt med i året, som tilsvarer det årlige forbruket til ca. Fallhøgda fra Blåsjø vert utnytta i tre kraftverk etter kvarandre ned til havflata.

Såkalte monstermaster ved Blåsjø-magasinet i Suldal.

Hovedscenarioet består av nye kraftverk med en samlet effektkapasitet på 11. Derfra går vannet til Kvildal kraftverk som er en del av Ulla-Førre-utbyggingen. Ved å pumpe vannet de meterne opp i Blåsjø vil vannet . Kvilldal kraftverk i Suldal kommune i Rogaland er Norges største målt i installert effekt og har en kapasitet på hele 12MW fra Francis-turbiner . Det er bare tatt med kraftverk med en installasjon på minst MW.

Blåsjø” kraftverk i Rogaland (utbygging mot Jøsenfjorden). Blåsjø er en kunstig innsjø i kommunene Bykle i Aust-Agder, Hjelmeland og Suldal i.

Saurdal kraftverk er et vannkraftverk i Ulla-Førrevassdragene i Suldal . Storglomvatnet (Svartisen kraftverk) og Blåsjø (Ulla-Førre) er større, men i og med at Enare ikkje har så stor fallhøgde så er det mange magasin i Norge som er . Tilsiget er den vannmengde som renner til et kraftverk fra dets lokale nedbørfelt. Førrevassdammen ved Blåsjø i Rogaland er Norges største betongdam. Blåsjø, Norges største vannkraftmagasin målt i energiinnhol. Etiopia planlegger nå et stort vannmagasin med tilhørende kraftverk som vil . Effekt kan absorberes hvis kraftverk kan pumpe opp vann til et høyereliggende magasin.

Blåsjø (10moh) for lagring til seinar bruk. Det er uklart om kjøring av Hylen kraftverk påvirker Suldals- laksens. Saurdal kraftverk som drives på vann fra Blåsjø kom.