Borettslag regler

Et borettslag kan enten være tilknyttet et boligbyggelag, f. OBOS eller USBL, eller det kan være frittstående. Reglene for borettslag og boligbyggelag finner .

Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål. Et borettslag er ofte tilknyttet et boligbyggelag og da er alle andelseiere. Mange bor i borettslag og alle har hørt om det.

Gå til Tidligere regler – Opprinnelig hadde borettslagsloven av 19regler som gav et. Med jevne mellomrom dukker det opp saker i dagspressen der beboere i borettslag klager på det de mener er urimelige ordensregler. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett.

I borettslag er det særskilte regler for utleie som leieboere bør være klar over.

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen. I borettslagsloven finner vi flere regler om fremleie, eller bruksoverlating som . Regler om borettslag finner vi i lov om borettslag av 6. Det er en omfattende lov som blant annet definerer hva et borettslag er, hvordan borettslag . Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. For borettslag er ofte vedtektene i borettslaget mer konkrete enn lovverket.

Regnskapsloven gjelder med andre ord for borettslag og for.

Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i lovens § 4-5. Seier for kjæledyr i borettslag – om dommen i Agder lagmannsrett. Borettslag i Norge har også mer og mer gått bort fra sandkasser fordi reglene krever at . I 20ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Reglene for utleie av borettslagsboligen finnes i borettslagsloven §§ 5-til.

Hovedregelen er at utleie eller utlån av boligen krever samtykke fra borettslaget. Borettslaget Etterstad Vest er andelshavernes eiendom. Som naboer må vi ha husordensregler som sikrer oss orden, ro og hygge i hjemmene våre.