Bøy verbet to be

Bøying av verbet to be’ – engelske verb i alle tempus med bab. Bøying av verbet to become’ – engelske verb i alle tempus med bab. Bøy engelske verb og finn den riktige engelske formen med bab. Inkluderer også bøying av uregelmessige engelske verb. Hvordan bøyer man det engelske verbet to be i preteritum og presens? Jeg kan den ene, men vet ikke hvilken av dem det er: I am, you are, . Samtidsform i preterituDu bøyer hjelpeverbet – to be – slik at dette står i preteritum.

Hovedverb kan deles inn i to grupper, regelrette og uregelrette verb. Hvordan verbene to have, go to be bøyes må du kunne utenat. Utgangspunktet for bøying av engelske verb finner en i formen infinitiv.

Her bøyes de likt i alle subjektsformer, og det en ganske enkelt gjør er å legge til ed på . I den første raden i listen står verb som bøyes som snakke, i den neste står verb som bøyes som lese, så verb som bøyes som prøve og som bo.