Bred last på tilhenger

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. Transport av båt med bredde inntil meter tillates selv om båten stikker mer enn. Det samme gjelder reflekser bak på tilhengeren.

Lang last, Bred last eller Tung last. Som tittelen: Hvor bred båt har man lov å transportere på en henger som er. Samme som man ofte ser på lastebilene med bred last skilt.

Men angående regelen om at last ikke skal stikke utafor hengeren såer. Det er også en bred henger ettrsom det er en bilfrakthenger, og det . Hadde last som var 258cm bredde, på tilhenger som var 220cm .

Vær oppmerksom dersom tilhengeren er bredere enn bilen din. Det er livsfarlig å kjøre rundt med last som ikke er skikkelig festet. På en henger med utstikkende skjermer, er det der lovlig å laste hele hengerens lengde med en bredde lik . Finnes det regler som bestemmer max bredde på en henger i forhold til trekkbilen?

Påstand om at det er max lov til å ha cm bredere enn bil på hver side! Det har akkurat kommet nye regler for tilhenger og last. Tilhengerens bredde kan max være m bred.

Vi er avhengig av å kunne dra den på tilhenger da båtplass koster. Tredal hengeren er en drøm å kjøre me det gjelder å ta det litt rolig med så tung last. Da ender du nok med å få tak i bredere tilhenger, eller stor bil, eller. VW Passat har tillatt taklast 1kg, og bredde 1cm.

Hender det at du frakter bre lang eller spesielt tung last? Tilhengeren skal ha skiltet bak som viser vogntogets lengde i meter avrundet opp . Er tilhengeren eller tilhengerredskapen like bred eller bredere enn den. Når du sikrer last i tilhenger skal du tenke på at lasta skal være . UP er lei av at folk bryter reglene for kjøring med tilhengere.

Veldig mange kjører for fort med hengere, fordi de ikke beregner tyngde og bredde. Det er ingen som slipper videre om de har for tung last eller førerkort som . Regler for frakt av bred last – posted in Off Topic: Er det noen som vet hvordan reglene er for frakt av båt på henger. Når lasten er såpass bre skal det være med følgebil og riktig merking.

At folk har rett til å føre tilhenger med last er noe vi sjekker hele tiden . Se Statens vegvesen sine skrekkeksempler på farlig last. Lasten var kommet 10-centimeter utenfor hengerens bredde og det var en total . Gri en kort innføring i hva man må tenke på i forbindelse med lastsikring.