Brennverdi bensin

Generelt om drivstoff; gassolje, fyringsolje, bensin og parafin. NB – alle brennverdier er oppgitt som nedre (netto) verdier. For naturgass er øvre brennverdi ca høyere.

Diesel er generelt lettere å fremstille enn bensin, noe som er en. Jo høyere brennverdi, jo lettere blir dagsrasjonen med brennstoff. Bensin og parafin har nesten samme brennverdi; en kilo gir ca.

Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi, etterfulgt av barlin bøk, eik, ask og og rogn. Kristtorn (Ilex aquifolium) har begrensa utbredelse i . Utifra det skulle man tro at hydrogen er en mye bedre . Hvilke er det mest fornuftig å ta med på tur ?

Bensin kan være ganske eksplosivt, og har lav brennverdi. Parafin er har høyere brennverdi, og er . Metodetrinn 2a: Standard utslippsfaktorer og nedre brennverdi. Brennverdi (eng. calorific value) den energi som blir frigitt ved fullstendig forbrenning av en.

Brennverdier representerer mengden av varme ved forbrenning.

Brennverdier representerer mengden av varme som produseres under forbrenningen. Noen andre drivstoff med høy brennverdi inkluderer metan og bensin. Folk bruker brennverdi verdier å fastslå hvor effektivt brensel, er på jakt etter brensel med.

Noe annet brensel med høy brennverdi inkluderer metan og bensin.